Loading...

Zapisy na kurs ,,Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia” - 2019-07-11

Kurs dla lekarzy dentystów, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku , mających uregulowane składki członkowskie .

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku  5 października 2019 roku godz.9-15

Wykładowcy

Dr hab.n.med. Jolanta Kostrzewa-Janicka

Dr n.med. Wojciech Kondrat

Dr n.med.  Piotr Jurkowski

Program

Badania czynnościowe pacjenta przedstawione w oparciu o międzynarodowe kryteria diagnostyczne. Deprogramacja mięśni żucia. Wyznaczenie relacji centralnej wg.różnych szkół okluzji. Kliniczne postępowanie z wykorzystaniem łuku twarzowego.  Zasadność osadzania modeli w artykulatorze oraz wykrywania na modelach przedwczesnych kontaktów zwarciowych. Zastosowanie i wykonawstwo szyny relaksacyjnej.

Zgłoszenia na kurs drogą elektroniczną do 1 października 2019 roku na adres b.lachmacka@hipokrates.org

Liczba miejsc: 45

Formularz zgłoszeniowyPdf icon