Loading...

Zaproszenie do udziału w konferencji online „Urologia post-Covid 19 - 09.03.2021

Mając na uwadze szczególne problemy z dostępnością leczenia dla pacjentów urologicznych i onkologicznych w dobie przedłużającej się pandemii Covid-19 serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej online pt.

„Urologia post-Covid 19”, w dniu 20 marca 2021.

Wydarzenie organizujemy dla lekarzy urologów, onkologów, ginekologów, nefrologów , lekarzy rodzinnych  oraz innych specjalizacji zainteresowanych tematyką.

W trakcie konferencji porozmawiamy między innymi o, tym jak wygląda opóźnienie leczenia pacjentów ze strony zarówno NFZ jak i lekarza, skutkach dla pacjentów z nowotworami układu moczowego oraz jakie mogą być konsekwencje opóźnień u chorych z innymi dolegliwościami moczowymi. Szczegółowy program znajduje się poniżej. Kierownikiem naukowym spotkania został prof. Piotr Radziszewski, dodatkowo w czasie konferencji, swoje przemyślenia będą przedstawiać wybitni specjaliści z dziedziny urologii i onkologii np. prof. Piotr Chłosta, prof. Artur Antoniewicz, Prof. Tomasz Demkow .

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Bezpośredni link do rejestracji udziału w wydarzeniu : https://www.debaty-zdrowie.pl/uro-postcovid/

Z wyrazami szacunku.

Kamila Lewińska

 

Program wydarzenia – 20.03.2021:

08:30-09:00 Sesja I: Evidence based medicine

Przedstawienie artykułu

Dr Piotr Zapała

Dr Paweł Rajwa

Dr hab. Roman Sosnowski

  Sesja II: Sesja inauguracyjna
09:00-09:25 Wnioski z analizy opóźnień w wykonywaniu zabiegów operacyjnych w urologii Prof. Artur A. Antoniewicz
09:25-09:50 Co trzeba zmienić aby nadrobić opóźnienia? Prof. Piotr Chłosta
09:50-10:10 Jak z perspektywy NFZ powinno wyglądać redukowanie opóźnień spowodowanych COVID Dyr.  Daniel Rutkowski
10:10-10:30 Potrzeby, możliwości, realia Prof. Piotr Radziszewski
10:30-10:45 Przerwa kawowa
Sesja III: Nowotwory 
10:45-11:40 Rak Stercza
10:45-10:55 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce – EBM? Prof. Artur A. Antoniewicz
10:55-11:05 Zmiana diagnostyki minimalizująca skutki opóźnień Dr Anna K. Czech
11:05-11:15 Zmiana leczenia zabiegowego minimalizująca skutki opóźnień Prof. Piotr Chłosta
11:15-11:25 Zmiana leczenia systemowego  minimalizująca skutki opóźnień Prof. Paweł Wiechno
11:25-11:40 Dyskusja okrągłego stołu Prof. Artur A. Antoniewicz, Dr Anna K. Czech, Prof. Piotr Chłosta, Prof. Paweł Wiechno
11:40-12:00 Przerwa kawowa
Rak Urotelialny
12:00-12:10 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce-EBM Prof. Tomasz Demkow
12:10-12:20 Zmiana diagnostyki minimalizująca skutki opóźnień Dr Piotr Zapała
12:20-12:30 Zmiana leczenia zabiegowego minimalizująca skutki opóźnień Prof. Artur A. Antoniewicz
12:30-12:40 Zmiana leczenia systemowego  minimalizująca skutki opóźnień Dr hab. Jakub Kucharz
12:40-12:55 Dyskusja okrągłego stołu Prof. Tomasz Demkow, Dr Piotr Zapała, Prof. Artur A. Antoniewicz, Dr hab. Jakub Kucharz
Rak nerki
12:55-13:05 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce -EBM ? Prof. Piotr Radziszewski
13:05-13:15 Zmiana diagnostyki minimalizująca skutki opóźnień Dr Michał Sutkowski
13:15-13:25 Zmiana leczenia zabiegowego minimalizująca skutki opóźnień Prof. Piotr Radziszewski
13:25-13:35 Zmiana leczenia systemowego  minimalizująca skutki opóźnień Dr Piotr Tomczak
13:35-13:50 Dyskusja okrągłego stołu Prof. Piotr Radziszewski, Dr Michał Sutkowski, Dr Piotr Tomczak
13:50-14:00 Przerwa kawowa
Rak jądra
14:00-14:10 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce-EBM Dr hab. Roman Sosnowski
14:10-14:25 Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień Prof. Paweł Wiechno
Sesja IV: BPH
14:25-14:35 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce-EBM Prof. Piotr Radziszewski
14:35-14:55 Tadalafil w terapii LUTS w przebiegu BPH – nowy standard leczenia

Wykład sponsorowany – Adamed

Dr hab. Tomasz Borkowski
14:55-15:05 Przerwa kawowa
Sesja V: Kamica
15:05-15:20 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce -EBM Dr Paweł Rajwa

 

15:20-15:35 Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień Dr Marek Zawadzki
15:35-15:45 Przerwa kawowa
Sesja VI: Infekcje
15:45-16:00 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce-EBM Dr hab. Dariusz Kawecki
16:00-16:15 Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień Prof. Piotr Radziszewski
16:15-16:25 Przerwa kawowa
Sesja VII Urologia Czynnościowa
16:25-16:40 Co powodują opóźnienia  w leczeniu i diagnostyce-EBM Dr Tomasz Piecha
16:40-16:55 Zmiana diagnostyki i leczenia minimalizująca skutki opóźnień Prof. Piotr Radziszewski