Loading...

Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Historii Medycyny - 2022-07-28

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze organizuje II Ogólnopolską Konferencję Historii Medycyny pod hasłem

„Środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej”.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 września 2022 r. w hotelu QUBUS w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów i osób, których pasją jest historia rozwoju nauk medycznych w Polsce.

formularz zgłoszeniowy

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż wspomniana w formularzu zgłoszeniowym ew. delegacja z OIL w Białymstoku przysługuje jedynie członkom Komisji Historycznej ORL w celu udziału we wspólnym posiedzeniu.
Pozostali zainteresowani zgłaszają się i pokrywają koszty udziału we własnym zakresie.