Loading...

Zaproszenie na Konferencję PJOMED 2023 - 2023-04-26

Szanowni Państwo!

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia pragnie zaprosić lekarzy do udziału w XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2023, która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2023 r. w formie hybrydowej – online na platformie internetowej oraz stacjonarnie w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260.

Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 464). Udział w Konferencji umożliwia również uzyskanie 5 punktów szkoleniowych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33n ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941).

Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Szczegóły dotyczące rejestracji, link do formularza zgłoszeniowego, opis wydarzenia oraz program Konferencji dostępne są na stronie: https://www.kcor.gov.pl/pjomed-2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Komitet Organizacyjny
XIV Ogólnopolskiej Konferencji
„Promieniowanie Jonizujące w Medycynie”
PJOMED 2023