Loading...

Aktualizacja – Zaproszenie na konferencję szkoleniową “Odpowiedzialność zawodowa lekarza” - 2022-08-12

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów nastąpiła zmiana miejsca organizacji tegorocznej konferencji OROZ i OSL. Nowa lokalizacja wydarzenia to: Hotel Aristo Białystok, ul. Kilińskiego 15

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku wraz z Okręgowym Sądem Lekarskim w Białymstoku po raz ósmy wspólnie organizują konferencję szkoleniową “Odpowiedzialność zawodowa lekarza”.

Przedmiotem szkolenia jest poszerzanie wiedzy w zakresie postępowania dyscyplinarnego przed organami samorządu lekarskiego.

Wykłady poprowadzą: sędzia Tomasz Malinowski, radca prawny Paweł Strzelec oraz mgr Grzegorz Żyła.

Współorganizatorem szkolenia jest Komisja Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 września – 2 października 2022 roku w Hotelu Supraśl przy ul. Białostockiej 19 w Supraślu.

Serdecznie zapraszamy do udziału lekarzy i lekarzy dentystów, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, mających uregulowane składki członkowskie.

Udział w szkoleniu dla osób spełniających w/w wymóg jest bezpłatny – opłata konferencyjna, obiad i serwis kawowy dla uczestników opłacany jest z budżetu OIL.

Natomiast koszt uroczystej kolacji (30.09), kolacji przy ognisku (1.10) oraz noclegów – lekarze uzgadniają dodatkowo i pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2022 roku na adres a.zdanuczyk@hipokrates.org.
Liczba miejsc ograniczona.