Loading...

Zaproszenie na Międzynarodową Wystawę Fotograficzną Lekarzy „Odkryte na nowo” - 2022-07-05

W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, kolejna o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna Wystawa Fotograficzna Lekarzy, tym razem pod hasłem – „Odkryte na nowo” – realizację tego tematu pozostawiamy inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w Wystawie. Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak poprzednim, towarzyszył będzie Konkurs, w którym prace oceni Jury złożone z profesjonalistów. Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tylko z okręgowych izb lekarskich w Polsce ale także z zagranicy.

Zapraszamy do przesyłania fotografii drogą elektroniczną, lub na nośnikach danych. Termin dostarczania fotografii upływa 10 października 2022 r.

Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego odbędzie się 23 października 2022 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 28 października br.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przystąpienia do Konkursu Fotograficznego.

Kontakt:

 • Iwona Szelewa
 • Dyrektor Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi,
 • tel. (0 42) 683 17 01

Regulamin Konkursu: 

 1. Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
 2. Impreza ma charakter międzynarodowy.
 3. W konkursie mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści z Polski i z zagranicy.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Przyjmujemy zdjęcia przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy: kultura@oil.lodz.pl oraz na nośnikach danych na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź, z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”
 6. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 6 zdjęć.
 7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
 8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie JPG. Maksymalny wymiar fotografii to 7087 pikseli dłuższego boku. Minimalna wielkość zdjęć w wersji papierowej to 20 cm x 30 cm, a wielkość maksymalna – 30 cm x 45 cm.
 9. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia z konkursu zdjęć o niskiej jakości.
 10. Do zgłoszonych fotografii prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, specjalizację i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych fotografii.
 11. Przystąpienie do konkursu jest ze strony autorów jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zostały wykonane osobiście i są jedynymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych prac.
 12. Fotografie oceni profesjonalne Jury, a werdykt zostanie ogłoszony na wernisażu Międzynarodowej Wystawy Fotograficzne Lekarzy w dniu   23 października 2022 roku.
 13. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal „Złoty Obiektyw” oraz nagrodę pieniężną. Drugie i trzecie miejsce uhonorowane zostanie medalami Srebrnym   i Brązowym Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają dyplomy.
 14. Organizator zapewnia sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promujących Międzynarodową Wystawę Fotograficzną Lekarzy w biuletynie OIL „Panaceum” oraz na stronie internetowej.
 15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez autorów zdjęć powyższego regulaminu.