Loading...

Szkolenie dotyczące zdrowia psychicznego dzieci - 2022-08-03

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dziećmi” organizowane przez Instytut Matki i Dziecka w partnerstwie z UNICEF.

Szkolenie jest adresowane do pediatrów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek pediatrycznych i położnych, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, pracowników socjalnych oraz innych specjalistów pracujących w systemie ochrony zdrowia, którzy w swojej codziennej praktyce opiekują się najmłodszymi dziećmi uchodźczymi i ich rodzinami.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy personelu medycznego o zdrowiu psychicznym dzieci w wieku 0-6 lat oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy psychologicznej małym dzieciom i ich opiekunom w kontekście uchodźstwa, w tym – o sposobach dbania o siebie w pracy klinicznej i chronienia się przed wypaleniem zawodowym.

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, teoretyczna, ma formę trzech webinarów. Druga, praktyczna, będzie oparta na pracy warsztatowej. Tematy webinarów będą dotyczyły rozwoju oraz zdrowia psychicznego niemowląt i małych dzieci, zdrowia psychicznego dzieci i ich rodzin w kontekście doświadczeń związanych z wojną i uchodźstwem, oraz prawnych aspektów uchodźstwa i ochrony dzieci w Polsce. Wszystkie webinary odbędą się 22 sierpnia tego roku i będą dostępne on-line dla zarejestrowanych uczestników, aby umożliwić udział w szkoleniu również tym specjalistom, którzy z różnych powodów nie będą mogli wziąć udziału w webinarach w czasie rzeczywistym. Część warsztatowa będzie ukierunkowana na doskonalenie umiejętności związanych z: oceną stanu psychicznego dzieci, udzielaniem pierwszej pomocy psychologicznej, organizacją opieki dla rodzin uchodźczych oraz zapobieganiem wypaleniu zawodowemu. W zależności od preferencji uczestników udział w warsztacie będzie możliwy w formie on-line lub stacjonarnej (w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie) w jednym z terminów między wrześniem a grudniem tego roku. Webinary będą dostępne dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, ale liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Certyfikat ukończenia szkolenia otrzymają jedynie osoby, które ukończą zarówno jego część teoretyczną, jak i praktyczną.

Szkolenie jest bezpłatne, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji. Uczestnikom warsztatów prowadzonych stacjonarnie zapewniamy zwrot kosztów podróży i zakwaterowania. Dodatkowo, każdy z uczestników szkolenia będzie miał możliwość wzięcia udziału w grupowej superwizji i omówienia pracy z pacjentami z własnej praktyki klinicznej.

W załączeniu zamieszczamy broszurę zawierającą informacje o szkoleniu oraz link do formularza zgłoszeniowego.

Broszura z informacją o szkoleniu

Koordynatorem szkolenia jest dr n. hum. Eliza Kiepura-Nawrocka z Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka: