Loading...

Zarządzenie Nr 2/2020/VIII Prezesa ORL w Białymstoku z dnia 12 października 2020 roku - 2020-10-12

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS- CoV-2 na podstawie art. 5 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019. 965 tj.) ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.374), zarządza się co następuje:

§1

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku od dnia 14 października 2020r. do odwołania będzie przyjmowało interesantów w godzinach od 13:00 do 15:00.
Kontakt interesantów z biurem OIL odbywać się będzie w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: bialystok@hipokrates.org, bądź na adresy wskazane na stronie internetowej, a w przypadkach pilnych drogą telefoniczną pod nr 85 732 19 35 w godzinach od 7:30 do 15:30.
Do budynku będą wpuszczane tylko osoby, które wcześniej skontaktowały się z biurem OIL i potwierdziły cel załatwienia sprawy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pdf icon– oryginał zarządzenia Nr 2/2020/VIII z dnia 12 października 2020 roku