Loading...

Zbyt niskie finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych – apel do Ministra Zdrowia - 2022-05-09

W dniu 27 kwietnia 2022 r. z inicjatywy Komisji Stomatologicznej ORL, zgłaszającej nieadekwatne w stosunku do obecnych realiów zabezpieczenie opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku,  wystosowało następujący apel do Ministra Zdrowia:
Pdf icon – kopia dokumentu wystosowanego do Ministerstwa Zdrowia