Loading...

Żegnamy dr Kazimierza Bryndala oraz dr Eleonorę Sobiecką-Bryndal - 2022-05-23

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat odszedł od nas dr Kazimierz Bryndal – wspaniały samorządowiec, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu w latach 1997-2001, wybitny autorytet zarówno w środowisku lekarsko-dentystycznym, jak i artystyczno-kulturowym.

Klika godzin po nim, świat opuściła również jego małżonka, lek. dent. Eleonora Sobiecka-Bryndal.

Niech odpoczywają razem w pokoju!

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku składa wyrazy współczucia synom zmarłych: Jackowi, Rafałowi, Michałowi i Kubie oraz pogrążonej w smutku rodzinie i przyjaciołom.