Loading...

Żegnamy prof. Stanisława Głowińskiego - 2022-07-14

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 9 lipca 2022 r. w wieku 91 lat zmarł

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głowiński.

Profesor został pochowany na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku składa najszczersze kondolencje rodzinie i wszystkim przyjaciołom zmarłego.

Stanisław Głowiński urodził się 31.01.1931 r. w Szczuczynie. Był Absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku z 1957 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1970 r., stopień doktora habilitowanego w 1982 r., tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 1992 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 2000 r. Posiadał kilka specjalizacji: chirurgii ogólnej I (1962) i II stopnia (1971), chirurgii naczyniowej (2002), angiologii (2004) oraz transplantologii klinicznej (2004). Był pierwszym kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którą kierował kliniką przez 14 lat, od 1987 roku aż do 2001. To właśnie w tam w 1989 r. profesor dokonał pierwszego w województwie podlaskim przeszczepu nerki.W 2001 roku przeszedł na emeryturę. Profesor Stanisław Głowiński był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową i społeczną m. in. Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie.