Loading...

TOM VII, Nr 4(24) - 2024-03-21

W numerze między innymi:

  • Łomżyńskie Centrum Medyczne
  • Oni tworzyli białostocka wenerologie
  • 70 lat kliniki otolaryngologicznej AMB/UMB
  • Studenckie wspomnienia 1954 – 1961

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.