Loading...

TOM VIII, Nr 1(25) - 2024-03-21

W  zeszycie:

  • Historia białostockiej stomatologii w Latach 1944 – 1979
  • Podwójnie dyplomowani, aneks do historii
  • Autobiografia, praca w klinice
  • Autobiografia, szpital

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.