Loading...

Zmiana sposobu dystrybucji Biuletynu OIL - 2023-06-19

Informujemy, że w związku z realizacją Uchwały Nr 13/2023/OZL/IX XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2023 roku, ulegnie zmianie sposób dystrybucji Biuletynu OIL.
Począwszy od 1 stycznia 2024 roku, w formie papierowej otrzymają go automatycznie lekarze, którzy ukończyli 70 rok życia. Pozostali lekarze, mogą również otrzymywać biuletyn w wersji papierowej, ale dopiero po złożeniu wniosku. Wniosek taki można wysłać w formie elektronicznej, bądź tradycyjnej (papierowej) na adres Izby.
Ze względu, np. na chęć ochrony środowiska, osoby, które ukończyły 70 lat, którym automatycznie przysługuje wersja papierowa, mogą z niej zrezygnować za pomocą formularzy, które publikujemy poniżej.
Jednocześnie przypominamy, że pełne wersje elektroniczne biuletynów dostępne są na naszej stronie w zakładce https://oilbialystok.pl/biuletyn/

Formularze elektroniczne

 

Formularze papierowe, do wydrukowania

 

  • Pdf icon
    – formularz rezygnacji z papierowej wersji biuletynu (lekarze, którzy ukończyli 70 rok życia)

 

  • Pdf icon
    – formularz zapisu na wersję papierową biuletynu (lekarze, którzy nie ukończyli 70 lat)