Loading...

Zmiana trybu reguły walidacji eRecept w systemie P1 - 2021-09-20

Centrum e-Zdrowia informuje, że od dnia 18.09.2021 zgodność danych Usługobiorcy o wskazanym numerze PESEL z danymi w CWUb zostanie przełączona z trybu ostrzeżenia na błąd. (REG.WER.3863)

 

Reguła dotyczy dokumentu recepty, anulowania recepty oraz dokumentu realizacji recepty. Oznacza to że jeżeli imię lub nazwisko pacjenta nie jest zgodne z rejestrem PESEL, to nie uda się wystawić ani zrealizować takiej recepty.

Przypominamy, że reguła ta sprawdza zgodność podanych w dokumencie danych, tj.: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz z płeć z danymi pochodzącymi z rejestru PESEL.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki, które pozwolą uniknąć zwracania błędu w/w reguły.

  1. Imię i nazwisko nie mogą zawierać błędów (literówek) – muszą być zapisane tak jak w rej. PESEL (na dowodzie osobistym);
  2. Imię i nazwisko w dokumencie nie mogą być zamieniane miejscami;
  3. Jeżeli w imieniu lub nazwisku występują polskie znaki narodowe (ąęćśńłóżź) muszą być użyte – o ile tak samo zapisano je w rej. PESEL;
  4. Imię i nazwisko nie mogą zawierać dodatkowych znaków;
  5. Nie można używać drugiego imienia zamiennie z pierwszym imieniem;
  6. Nie można zamiennie stosować pierwszego i drugiego imienia;
  7. Można podać dwa imiona w właściwej kolejności (najlepiej w odrębnych do tego przeznaczonych polach danych);
  8. Podanie jednego imienia jest wystarczające;
  9. Dopuszczalne jest użycie podstawowych odpowiedników obcych znaków narodowych (np. zamiast Ú zaakceptowane będzie również podanie U, zamiast Č można podać C, itd).

Do czasu uruchomienia reguły w trybie błąd, zachęcamy do obserwowania ostrzeżeń tej reguły, wyjaśniania i eliminowania błędów, które cały czas są jeszcze zwracane w trybie ostrzeżenia.

Prosimy upewnić się, że Państwa oprogramowanie umożliwia sprawdzanie komunikatów ostrzeżeń.

Sprawdzenia danych pacjenta na podstawie nr PESEL pracownik medyczny może dokonać po zalogowaniu się w aplikacji https://www.gabinet.gov.pl w sekcji „Dane pacjenta”.

Prezentujemy Państwu również materiał przygotowany przez serwis OSOZ News, a dotyczący ten istotnej zmiany (źródło: https://news.osoz.pl/)