Loading...

Zmiana wysokości składek członkowskich - 2022-11-02

Informujemy, że dnia 21 października, Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę , która określa, że od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie. Zdecydowano, że lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty (60 zł), a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 rok życia.

Więcej informacji można przeczytać na stronie internetowej NIL.