Loading...

Zmiany w procesie publikacji na stronie OIL - 2022-06-15

Uprzejmie informujemy o zmianie zespołu redakcyjnego strony internetowej i zarazem Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Zgodnie z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku od dnia 1 czerwca 2022 r. powyższy zespół stanowią:

  • Redaktor serwisu internetowego: mgr Grzegorz Żyła
  • Administrator strony internetowej: mgr inż. Piotr Zadykowicz
  • Nadzór merytoryczny z ramienia ORL: lek. Tamara Klimiuk, lek. Natalia Sot-Muszyńska

W ślad za powyższą zmianą, informujemy również o utworzeniu nowego adresu mailowego do celów publikacji na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku: redakcja@oilbialystok.pl

Na wyżej wskazany adres mailowy należy kierować wnioski o zamieszczanie informacji na stronie OIL, np. o organizowanych szkoleniach i wydarzeniach kulturalnych/sportowych, kondolencje, oferty pracy, jak również interesujące Państwa tematy, ważne informacje, publikacje i artykuły (te ostatnie wyłącznie za osobistą zgodą autora). Jesteśmy otwarci na propozycje nowych wątków i rodzaju treści publikowanych na stronie OIL. Wychodząc natomiast naprzeciw niektórym wnioskom, uprzejmie komunikujemy, iż zgodnie z aktualną polityką Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku – na stronie internetowej OIL nie będą zamieszczane elementy o charakterze stricte reklamowym (za wyjątkiem informacji odnoszących się do sponsoringu organizowanych wydarzeń).

Tytułem wyjaśnienia przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) organy samorządów zawodowych zobowiązane są do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych. W ramach działalności naszej Izby, obowiązek ten jest realizowany poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, który jest prowadzony w formie strony internetowej. Na mocy art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) za wydawanie biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku odpowiada Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku. W dniu 26 marca 2022 r. Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w drodze uchwały zobligował Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku do szerszego informowania członków Izby o bieżących wydarzeniach dotyczących działalności samorządu za pomocą urządzeń elektronicznych. Przedmiotowa zmiana zespołu redakcyjnego jest zatem pierwszym krokiem w kierunku zintensyfikowania przepływu informacji i wywiązania się z powyższego zobowiązania. Ponadto, rozpoczęto również prace organizacyjne nad utworzeniem mechanizmu newsletteru mailowego – dla zainteresowanych członków OIL. O dalszym rozwoju działań w tym przedmiocie poinformujemy w terminie późniejszym.

W imieniu własnym oraz całego zespołu redakcyjnego serdecznie zachęcam do nawiązania współpracy w celach publikacji, zarówno okresowej, jak i stałej.

Grzegorz Żyła

Redaktor serwisu internetowego OIL