Loading...

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - 2023-03-03

Uprzejmie przypominamy, że w pewnych sytuacjach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej na izbę lekarską.

Uprawnienie takie przysługuje na mocy poprawki z dnia 16 grudnia 2022 roku do uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej (tekst jednolity). Na mocy wprowadzonej zmiany, okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości.

W tut. Izbie, w celu uzyskania zwolnienia należy złożyć wniosek pisemny do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi podstawę ubiegania się o zwolnienie. Zdajemy sobie sprawę, że w różnych sytuacjach składka członkowska może stanowić ciężar finansowy dla lekarza/lekarza dentysty, dlatego też nie zakreślamy zamkniętej listy warunków i zapewniamy, że każdy wniosek zostanie przeanalizowany indywidualnie.

Analogicznie, przypominamy również o możliwości umorzenia należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek członkowskich, zgodnie z treścią uchwały Nr 120/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2018 roku.