Loading...

DIONIZY PURTA - 2022-06-13

DIONIZY PURTA (Urodzony 22 maja 1941 r. we wsi Lewonie, mieszka i pracuje w Białymstoku) to jeden
z najwybitniejszych twórców ludowych zajmujących się rzeźbą w drewnie. Jego dzieła i kolekcje – mimo podlaskiego i wiejskiego rodowodu – wykraczają daleko poza ten region w sensie geograficznym i daleko poza skojarzenia z wiejskością w sensie mentalnym i estetycznym. Są znane i cenione przez koneserów art naif w Polsce i zagranicą. Purta jest laureatem prestiżowej ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej (2020).

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.