Loading...

Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych

Skład osobowy Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodnicząca – lek. Klimiuk Tamara
 2. lek. Bielonko Magdalena
 3. lek. Boruch Adam
 4. lek. Makarewicz Maciej
 5. lek. Małyszko Izabela
 6. lek. Matejczuk Justyna

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Dorota Ofmańska

Zadania Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych

 1. Monitorowanie problemów dotyczących środowiska lekarzy rodzinnych i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz informowanie o nich ORL i włączanie się w procesy ich rozwiązywania.
 2. Podejmowanie działań integrujących środowisko lekarzy rodzinnych.
 3. Podejmowanie działań inicjujących i współorganizacja szkoleń przed- i podyplomowych z zakresu medycyny rodzinnej.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej w dostępnych środkach komunikacji.
 5. Przedstawianie Radzie problemów, wniosków, stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a w szczególności dotyczących problemów lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ.
 6. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi lekarzy rodzinnych i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej .
 7. Współpraca z innymi komisjami problemowymi ORL.
 8. Współpraca z komisjami problemowymi NIL w zakresie dotyczącym prac Komisji.
 9. Wskazywanie członków Komisji do uczestnictwa w konferencjach i innych ważnych wydarzeniach dla środowiska lekarzy rodzinnych oraz samorządu lekarskiego.
 10. Realizacja innych bieżących zadań.

Komunikaty Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych: