Loading...

Stanowiska funkcyjne

Poniżej prezentujemy listę osób zajmujących stanowiska funkcyjne w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Sylwetkę i dodatkowe informacje o dyżurach osób funkcyjnych w OIL mogą państwo znaleźć w zakładce Dyżury.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – dr n. med. Grzesiak Henryk

I Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. dent. Szczurko Jolanta

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. Klimiuk Tamara Elżbieta

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. Chatkowski Lech

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. Makarewicz Maciej

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej – dr n. med. Knaś Romuald Tomasz

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. Sot-Muszyńska Natalia

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. dent. Mierzyńska-Ładny Lucyna Teresa

Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  – lek. Filipkowska Ryta

Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  – prof. dr hab. n. med. Kłoczko Janusz Stanisław

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – dr n. med. Kuczyński Mieczysław Adam

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego – dr hab. n. med. Pawińska Małgorzata

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – dr n. med. Topolska Małgorzata

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej – lek. dent. Bijowska Katarzyna

Przewodniczący Komisji Bioetycznej – dr hab. n. med. Nowosielska Magdalena Bogusława

Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL – prof. dr hab. n. med. Sobaniec Wojciech

Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych ORL – lek. Klimiuk Tamara Elżbieta

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL – lek. Boruch Adam

Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Prywatnych ORL – lek. dent. Gryko Jerzy

Przewodniczący Komisji ds. Rejestru i Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu ORL – lek. Filipkowska Ryta

Przewodniczący Komisji Etyki ORL – dr n. med. Cepowicz Dariusz

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej ORL – lek. dent. Gryko Jerzy

Przewodniczący Komisji Historycznej ORL – prof. dr hab. n. med. Stasiewicz Jan

Przewodniczący Komisji Kształcenia ORL – lek. Fiedorczuk Piotr

Przewodniczący Komisji Kultury ORL – lek. Pecuszok Paweł

Przewodniczący Komisji Legislacyjnej ORL – lek. Szeląg Joanna

Przewodniczący Komisji Socjalnej ORL – lek. Makarewicz Maciej

Przewodniczący Komisji Sportu ORL – dr n. med. Cepowicz Dariusz

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL – lek. dent. Szczurko Jolanta

Rzecznik prasowy OIL –  lek. Klimiuk Tamara Elżbieta – tel. kontaktowy 665-210-260

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy – dr n. med. Olański Witold – tel. kontaktowy 885-656-065

Rzecznik Praw Lekarza – dr hab. n. med. Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena –

adres email: m.wojewodzka-zelezniakowicz@hipokrates.org

Rzecznik Praw Lekarza – dr hab. n. med. Chorąży Monika

adres email: m.chorazy@hipokrates.org

Mediator Okręgowej Izby Lekarskiej – dr n. med. Pędziński Waldemar

Redaktor Biuletynu OIL – prof. dr hab. n. med. Stasiewicz Jan

Redaktor serwisu internetowego OIL –  mgr Żyła Grzegorz