Loading...

Kształcenie

Instrukcje dla studentów i absolwentów studiów lekarskich w zakresie rejestracji w Systemie Monitorowania Kształcenia

 

Informacje o obowiązku doskonalenia zawodowego oraz o sposobie rozliczania punktów edukacyjnych za okresy szkoleniowe

 

Procedury i dyrektywy dla podmiotów zamierzających prowadzić kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów