Loading...

Komisja Sportu

Skład osobowy Komisji Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

  1. Przewodniczący –  dr n. med. Cepowicz Dariusz
  2. dr n. med. Hrynkiewicz Zdzisław
  3. lek. Stawicki Maciej

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Anna Zajączkowska

Zadania Komisji Sportu

  1. Integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu imprez sportowych i turystycznych.
  2. Propagowanie w środowisku lekarskim zdrowego stylu życia, w oparciu o uprawianie sportu i czynnej turystyki.
  3. Koordynowanie imprez sportowych i turystycznych.
  4. Wspieranie działalności sportowej lekarzy.

Aktualności sportowe: