Loading...

Biuletyn

Biuletyn nr 1 (130) Styczeń – Luty 2020 - 21.02.2020

Prof. dr hab. Tamara Jelisiejew (1929–2007) – Nazwisko rodowe Samkowicz, należała do grona pierwszych studentów Akademii Medycznej w Białymstoku, którzy w 1950 roku rozpoczynali naukę w powstającej wówczas Uczelni. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 1955 roku z dyplomem lekarza nr 2 …

Dowiedz się więcej »
Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 4 (123)

Biuletyn nr 4 (123) Sierpień – Październik 2018 - 23.01.2019

Dr n. med. Zbigniew Heron Berger 1922 – 2009 W 2019 roku minie dziesiąta rocznica śmierci dr. med. Zbigniewa Bergera. Był pierwszym asystentem profesora Wiktora Hassmanna w nowoutworzonej Klinice Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku, a następnie pierwszym wieloletnim ordynatorem Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Dowiedz się więcej »