Loading...

Apel o aktualizację danych w rejestrze - 2023-10-06

W związku z zaawansowanymi pracami nad wdrożeniem nowego systemu powiadomień SMS dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku – zwracamy się z apelem o aktualizację Państwa danych rejestrowych w zakresie ewentualnych zmian numeru telefonu komórkowego.

Aktualizacji danych możecie Państwo dokonać:
osobiście w pokoju 102 w siedzibie OIL przy ul. Świętojańskiej 7 w Białymstoku;
pocztą tradycyjną na adres: ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok – przesyłając oświadczenie wraz z podpisem ręcznym;
mailowo na adres: d.ofmanska@hipokrates.org – przesyłając w załączeniu plik .pdf wraz z podpisem zaufanym.

Pdf icon– Oświadczenie dotyczące aktualizacji danych zamieszczanych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

Przy okazji przypominamy również o stałym obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy o izbach lekarskich. Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami), których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

  • zmiany imion i nazwiska,
  • obywatelstwa,
  • uzyskania stopnia naukowego,
  • uzyskania tytułu naukowego,
  • zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
  • zmiany adresu do korespondencji,
  • podjęcia wykonywania zawodu,
  • zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,
  • przejścia na emeryturę lub rentę
  • oraz dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu – tel. kom. 665-025-925, tel. 85 732 19 35 ton. 1, e-mail d.ofmanska@hipokrates.org