Loading...

Biuletyn nr 1 (125) Styczeń – Luty 2019 - 2019-05-13

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 1 (125)

Profesor Józef Edward Musiatowicz

1913 – 2011

Urodził się 19 września 1913 roku w Warszawie. Szkołę powszechną i średnia ukończył w Kowlu na Wołyniu. Studiował na wydziale lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.