Loading...

Biuletyn nr 1 (140) Styczeń – Luty 2022 - 2022-02-22

W numerze wspominamy Prof. dr hab. Stanisława Adamskiego – wybitnego chirurga, torakochirurga i kardiochirurga, ucznia słynnych polskich autorytetów  chirurgicznych, wśród nich prof. J. Rutkowskiego i prof. J. Molla.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.