Loading...

Biuletyn nr 3 (132) Maj – Lipiec 2020 - 2020-08-16

W numerze prezentujemy między innymi sylwetkę doc. dr hab. Emilii Krochmalskiej, która otrzymała pierwszy dyplom lekarski w AM w Białymstoku – tzw. czerwony dyplom z odznaczeniem.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.