Loading...

Biuletyn nr 3 maj – lipiec 2018 roku - 2018-05-01

Okręgowa Izba Lekarska - Białystok - Biuletyn nr 3 (123)

Docent dr med.
Władysław Pręgowski
1911 – 1985

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z 1937 roku był wybitnym ftyzjatrą, kierownikiem Kliniki Gruźlicy Płuc AM w Białymstoku w latach 1956 – 1980.

Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.