Loading...

Ceremonia uroczystego wręczenia PWZ 2022 - 2022-11-29

W piątek 25 listopada br. w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się ceremonia uroczystego wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu lekarzom i lekarzom dentystom po zakończonym stażu podyplomowym. Było dużo uśmiechów, satysfakcji ale też wzruszeń i chwil zadumy. Wydarzenie to zgromadziło około 250 osób, w tym bliskich i rodziny młodych lekarzy, przybyłych po to aby wspólnie celebrować ten podniosły moment.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku przy akompaniamencie Poloneza As-dur. Prowadząca ceremonię lek. Ryta Filipkowska, Przewodnicząca Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu, powitała przybyłych gości honorowych: prof. Janusza Dzięcioła – Prorektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Teresę Sierpińską – Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB, p. Ewę Feszler  – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz przedstawiła obecnych na sali licznych przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

W przemówieniach zaproszonych gości dało się wyraźnie wyczuć nutę powagi, kiedy to starsi koledzy przekazywali nowym lekarzom informacje o zobowiązaniach etycznych, godności i istocie powołania podejmowanego zawodu. Przede wszystkim jednak dominowały wyrazy uznania, życzenia sukcesów oraz obietnice wsparcia.

Zawód lekarza można porównać do rycerskiej walki o zdrowie z chorobami pacjentów – powiedział dr Henryk Grzesiak, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku. – Życzę wam aby ta walka zawsze kończyła się zwycięsko zarówno dla was, jak i waszych podopiecznych. Dziś zostajecie przyjęci do samorządu lekarskiego, który liczy już ponad 100 lat, a jego głównym celem jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i przestrzeganiem zasad etyki lekarskiej. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym jest naszym największym powołaniem. Życzę wam dostania się na rezydentury i ukończenia wymarzonych specjalizacji. Praca lekarza jest zajęciem wymagającym, na które poświęcicie większą część swego życia, zostając po godzinach, na długich dyżurach. Mam jednak nadzieję, że praca ta zawsze będzie wam dostarczać jak najwięcej satysfakcji. Pamiętajcie też o tym żeby się w niej nie zatracić i znaleźć czas zarówno dla bliskich i rodziny, jak i dla siebie.

Prezes ORL zachęcał ponadto nowych lekarzy do angażowania się w pracę izby lekarskiej, argumentując, iż samorząd musi czerpać z energii młodych osób, by móc sprawnie działać i zmieniać się na lepsze.

Zakończyliście pewien etap w swoim życiu, a przed wami otwiera się zupełnie nowy – mówił z kolei prof. Janusz Dzięcioł, Prorektor UMB. – Otrzymanie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza jest ogromnym zaszczytem ale też i ogromną odpowiedzialnością. Będziecie teraz decydowali o życiu i zdrowiu innych ludzi, dlatego życzę wam abyście zawsze dokonywali dobrych wyborów. Aby tak się stało musicie się stale kształcić i być w kontakcie z izbą lekarską. Życzę wam sukcesów na drodze zawodowej i zapraszam do dalszej współpracy.

Po przemówieniach gości, młodzi lekarze wspólnie złożyli Przyrzeczenie Lekarskie, po czym każdemu z nich wręczono Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza / Lekarza Dentysty. Nowi medycy z uśmiechem odbierali osobiste gratulacje od Prezesa ORL i ochoczo pozowali do zdjęć w celu uwiecznienia tej pamiątkowej chwili.

Po ceremonii wręczenia, głos zabrał lek. Piotr Sielatycki – Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy, który pogratulował kolegom dzisiejszego sukcesu oraz przekazał drogocenne wskazówki z perspektywy młodego lekarza – Pamiętajcie zawsze o empatii – mówił. – Na pewno będziecie w swojej pracy popełniać jakieś błędy. Pacjent może wybaczyć wam te błędy ale nigdy nie wybaczy wam braku empatii. Życzliwość, znalezienie dodatkowego czasu dla pacjenta, kilka miłych słów zawsze zaowocuje w przyszłości i da wam więcej satysfakcji z pracy.

Część oficjalną zwieńczył koncert wokalny, w którym wystąpili:

  • Ewelina Polak – sopran, z klasy śpiewu prof. Violetty Bieleckiej
  • Julia Ignatowicz – mezzosopran, z klasy śpiewu mgr Przemysława Kummera
  • Paweł Pecuszok – tenor
  • Marta Sulikowska-Godlewska – fortepian

Po koncercie, uczestnicy udali się na część nieoficjalną, aby przy bufecie kawowym podzielić się swoimi wrażeniami i w koleżeńskiej atmosferze radować się szczęśliwym zakończeniem dotychczasowych starań o przystąpienie do zawodu lekarza. Sześć lat ciężkich studiów medycznych, rok stażu podyplomowego, do tego trudny okres pandemii i związanego z tym nauczania zdalnego – nie było łatwo. Z powodu zajęć online, część z nich nie widziała się od dłuższego czasu, dlatego też bezpośrednio po ceremonii, chętnie zostali dłużej. Sale Pałacu Branickich wkrótce wypełniły gromkie rozmowy i debaty o dalszych planach zawodowych.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim tegorocznym nowym lekarzom i lekarzom dentystom.

Pełny album ze zdjęciami z ceremonii znajduje się pod następującym adresem internetowym.