Loading...

Formy wsparcia dla przedsiębiorców z PUP - 2023-02-17

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyło się otwarte posiedzenie Komisji Kształcenia wraz z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Poniżej prezentujemy krótką notatkę z powyższego spotkania na temat możliwych form wsparcia lekarzy i przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku mają możliwość ubiegania się o:

  • Prace interwencyjne, czyli zwrot części kosztów poniesionych na wypłatę wynagrodzenia i składki ZUS za zatrudnioną osobę bezrobotną – szczegółowe informacje
  • Wyposażenie stanowiska pracy – kwota do 38.800,00 zł może być przeznaczona na maszyny i urządzenia bezpośrednio związane ze stanowiskiem pracy, na którym będzie pracował nowo zatrudniony pracownik – szczegółowe informacje
  • Staż – pracodawcy, którzy przed zatrudnieniem chcieliby przeszkolić, nauczyć nowych umiejętności, wdrożyć do nowych zadań przyszłego pracownika mają możliwość skorzystania z pomocy Urzędu przy organizacji stażu w miejscu pracy. Przez okres odbywania stażu pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem przyszłego pracownika, ponieważ w tym okresie stypendium stażyście wypłaca urząd pracy – szczegółowe informacje

Informacje, wnioski i regulaminy dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku (bialystok.praca.gov.pl) lub w jego siedzibie (ul. Pogodna 63/1 w Białymstoku).

Wnioski na ww. formy wsparcia finansowane ze środków PUP w Białymstoku przyjmowane będą do 31 marca 2023 r.