Loading...

Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

Podstawa prawna:

Opis procedury:
Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu albo stwierdzenia przez izbę przerwania w wykonywaniu zawodu na czas dłuższy niż 5 lat komisja ds. rejestracji dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na odpowiednim wniosku o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty:

  1. złożone odpowiednie oświadczenie,
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu

Formularze:
– zal nr 19 – Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu Pdf icon

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. rejestru i przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Bezzwłocznie

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca członka okręgowej izby lekarskiej, który:

  1. nie podjął wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu na czas dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać,
  2. zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze RP.