Loading...

Ubezpieczenia OC lekarzy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obowiązuje wszystkich lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenia OC Lekarzy w OIL w Białymstoku prowadzi p. Halina Ofmańska – pokój 105

Godziny pracy:

poniedziałek   11.00 – 17.00

wtorek            9.00 – 15.00

czwartek         9.00 – 15.00

Dane kontaktowe: tel. 85 73-21-694, kom. 691-363-053, e-mail: h.ofmanska@hipokrates.org