Loading...

Jubileusz 30-lecia reaktywacji Izb Lekarskich w Polsce i utworzenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku - 2019-12-18

Naczelna Rada Lekarska w trzydziestą rocznicę odrodzenia izb lekarskich w Polsce ustanowiła rok 2019 „Rokiem obchodów 30-lecia reaktywacji izb lekarskich”. Włączając się w obchody jubileuszu, Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku we wszystkich tegorocznych biuletynach promowała informacje o działalności samorządu w minionym trzydziestoleciu. W czasie Okręgowego Zjazdu Lekarzy w marcu br. odbył się koncert „Lekarze lekarzom” w wykonaniu Chóru Medicoro, w którym śpiewa wielu lekarzy. Podjęto decyzję o wydaniu „almanachu trzydziestolecia”, który opracował kol. Jan Stasiewicz oraz organizacji gali trzydziestolecia.

W dniu 23 listopada zorganizowano galę obchodów jubileuszu 30-lecia Odrodzonych Izb Lekarskich oraz jubileuszowy bal lekarza. Gala odbyła się w Sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, miejscu symbolicznym, gdyż w tej Sali 16 listopada 1989 roku odbył się pierwszy Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Okręgowej Izby Lekarskiej, następnie uczestnicy odśpiewali hymn narodowy. Prowadzący galę kol. Janusz Zawistowski – Sekretarz ORL powitał przybyłych gości honorowych: Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Janusza Dzięcioła, członka Prezydium NRL Dariusza Paluszka, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. Wojciecha Miltyka, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Agnieszkę Zemke – Górecką, Sekretarz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku Beatę Olejnik, Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej Jarosława Mateuszuka, Wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Małgorzatę Rusak, przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Prezesa Stowarzyszenia Pomocy „RUBIEŻ” płk. Józefa Kulikowskiego, delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski VIII kadencji, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Przewodniczącą Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz członków sądu, wszystkich lekarzy zaangażowanych w działalność i rozwój podlaskiego samorządu lekarskiego.

Ze szczególną estymą powitani zostali nestorzy naszego samorządu: Pani Ewa Hubert członek Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich w 1989 roku, Pan profesor Wojciech Pędich pełnomocnik Komitetu Organizacyjnego do zorganizowania Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, Pan profesor Jan Stasiewicz przewodniczący pierwszej Okręgowej Rady Lekarskiej. Prezes ORL kol. Henryk Grzesiak złożył życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia oraz wręczył piękne bukiety kwiatów a uczestnicy gromką owacją uczcili ich działalność.

Pamięć zmarłych kolegów lekarzy samorządowców uczczono chwilą ciszy a nazwiska zmarłych ukazały się na ekranie.
Prezes Grzesiak w swojej prezentacji historii 30-lecia zwrócił uwagę na dorobek merytoryczny wynikający z zadań ustawowych oraz organizacyjno – gospodarczych. Organizacja rejestru prawa wykonywania zawodu lekarza, rejestru praktyk prywatnych, biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarzy, Działu Księgowego, ubezpieczeń lekarzy od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń na życie. Wybudowanie z własnych środków siedziby OIL w Białymstoku, wykupienie pomieszczeń na siedziby delegatury w Łomży i Suwałkach. Wybudowanie Domu Seniora i Ośrodka Konferencyjno – Szkoleniowego w Turośni Kościelnej. Przez 30 lat w działania samorządu lekarskiego zaangażowanych było setki lekarzy, dzięki którym możliwe były przedstawione osiągnięcia. Podziękował wszystkim aktywnym kolegom lekarzom za włożony wysiłek i pracę na rzecz samorządu.

W czasie Gali Wojewoda wręczył odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi otrzymali kol. kol. Anatol Aksiucik i Janusz Zawistowski, Srebrny Krzyż Zasługi Andrzej Tynecki, Brązowy Krzyż Zasługi Ryta Filipkowska. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Jolanta Wróblewska, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę Anna Zajączkowska.

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę przyznającą Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego kol. kol. Tadeuszowi Borowskiemu – Beszta, Zdzisławowi Hrynkiewiczowi, Januszowi Kłoczko. Odznaki wręczył Marszałek Województwa Podlaskiego.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o uhonorowaniu Medalem OIL Gloria Artis Medicinae kol. kol. Bogdana Cwaliny, Leszka Jarockiego, Barbary Kalinowskiej, Sławomira Kosidło, Danuty Łopianeckiej, Zbigniewa Mazurkiewicza, Zbigniewa Pakieły, Krzysztofa Rogowskiego, Teresy Rugienis – Witkowskiej, Andrzeja Siemiątkowskiego, Grażyny Stepczenko – Podziewskiej, Wandy Stokowskiej, Krzysztofa Szymczaka. W imieniu odznaczonych podziękował kol. Anatol Aksiucik, który oświadczył, że odznaczenia są docenieniem pracy całego samorządu lekarskiego.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali Jubileuszu życząc dalszego rozwoju samorządu lekarskiego oraz satysfakcji i zadowolenia z pracy, osiągania najwyższych standardów medycznych.
Po wystąpieniach i odczytaniu listów gratulacyjnych galę uświetnił Chór Medicoro, którym dyrygowała prof. Bożena Sawicka.

Następnie poczet sztandarowy wyprowadził sztandar przy dźwiękach Gaude Mater Polonia. Kol. Anna Jakubowska przedstawiła artystycznie uzdolnionych lekarzy wystawiających swoje obrazy w holu.

Zamykając galę prowadzący zaprosił uczestników na poczęstunek i wernisaż malujących lekarzy.
Wieczorem w restauracji Belweder w Białymstoku odbył się Jubileuszowy Bal Lekarza. Każda para wchodząca na salę balową witana była różami przez prezesa i wiceprezesów.

źródło: Wojciech Wojtkielewicz

Tworzyło to już na początku bardzo miłą atmosferę. Do tańca grał Gig Band zespół młodych muzyków. Grane utwory z różnych okresów satysfakcjonowały wielopokoleniowe środowisko uczestników balu. Gwiazdą balu był tenor Iwo Orłowski, który znanymi ariami operetkowymi i piosenkami neapolitańskimi uświetnił wieczór.

Po północy na salę wjechał płonący tort z napisem: „1989 – 2019, 30 lat odrodzonych izb lekarskich” ze słodkimi akcesoriami lekarskimi.

Bal trwał prawie do rana, bawiło się ponad 200 osób. Opinie większości uczestników o balu były pozytywne z sugestiami, aby Bal Lekarza wpisać do kalendarza corocznych imprez naszego samorządu.

źródło: Wojciech Wojtkielewicz