Loading...

Kalendarz lekarza praktyka 2023 - 2023-03-17

W najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej” opublikowane zostało zaktualizowane kalendarium obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne i grupowe praktyki lekarskie (w tym również niektóre obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako pracodawców).

Chodzi m.in. o takie zagadnienia jak: ewidencja odpadów, informacje o korzystaniu ze środowiska, zranienia ostrymi narzędziami, kontrole wewnętrzne, aparaty rentgenowskie, ocena ryzyka zawodowego, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, statystyka.

Autorami zestawienia są r.pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny z Biura Prawnego OIL w Gdańsku.

W załączeniu zamieszczamy fragment numeru 3/2023 „Gazety Lekarskiej” (str. 36-41) zawierający przedmiotowe kalendarium.

Pdf icon kalendarz  lekarza praktyka 2023

Źródło: Gazeta Lekarska