Loading...

Konferencja nt. farmakoterapii geriatrycznej - 2022-11-08

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, wieńczącej Projekt „Audyt obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” pt. „Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”, organizowanej przez Wojewodę Podlaskiego, Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz Konsultanta wojewódzkiego ds. GERIATRII. 

Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, od godz. 11:00.

Rejestracja na konferencję: Formularz rejestracyjny 26.11.2022 – Formularze Google

Strona internetowa konferencji: Konferencja pt. “Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce” | Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa (fundacjafcis.pl)

Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pacjentów seniorów oraz specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, a także studentów i przedstawicieli zawodów, które na co dzień stykają się z problematyką opieki nad osobami starszymi w Polsce.

Celem wydarzenia jest podsumowanie działań i rezultatów w ramach projektu i podjęcie dyskusji środowiska społecznego i medycznego na temat problemu wielolekowości wśród seniorów oraz możliwości współpracy w celu wypracowania rozwiązań dla efektywniejszej ochrony praw pacjenta w grupie osób starszych w Polsce.

Podczas konferencji odbędą się równoległe sesje szkoleniowe:

  • Warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w świetle poprawności preskrypcji w oparciu o opisy przypadków,
  • Warsztaty dla pacjentów seniorów w oparciu o Paszport Zdrowego Seniora.

Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Kwota dotacji: 26871 €.

Pdf icon – Ramowy Program Konferencji 26 listopada 2022 r.