Loading...

Możliwość zamrożenia cen energii na 2023 rok - 2022-11-21

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oświadczenia w celu ustalenia maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 roku.
Uprawnienie takie przysługuje m.in. podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń. Pełny zakres tzw. podmiotów uprawnionych określony został w art. 2 pkt 2 li. b-e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Wzór oświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Oświadczenie należy złożyć do sprzedawcy energii w terminie do 30 listopada 2022 roku.