Loading...

Oferta kursów online przygotowana przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL - 2020-04-22

Z uwagi na brak możliwości organizowania szkoleń stacjonarnych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował dla lekarzy i lekarzy dentystów ofertę kursów online.

Tematy kursów:

  1.  Kryzys, czyli napięcia i trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem. Jak sobie radzić?
  2.  Zarządzanie kryzysowe w prywatnym gabinecie i klinice – instrukcja krok po kroku
  3.  Szef na czas kryzysu – wskazówki dla kierowników kliniki, oddziału, ordynatorów i osób zarządzających
  4.  Mobilizowanie zespołu medycznego w sytuacji kryzysowej
  5.  Szybkie podejmowanie i komunikowanie decyzji w sytuacjach problemowych
  6.  Radzenie sobie ze stresem oraz stabilizowanie emocji własnych i zespołu
  7.  Zarządzanie komunikacją z pacjentem w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  8.  Zarządzanie komunikacją ze współpracownikami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  9.  Zarządzanie komunikacją z mediami i innymi interesariuszami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów

Szczegółowe informacje na temat kursów znajdą Państwo pod linkiem: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

Z poważaniem,

Zespół Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

Naczelna Izba Lekarska

kontakt: odz@hipokrates.org