Loading...

OGŁOSZENIE - 2021-10-28

Od miesiąca września w województwie podlaskim systematycznie wzrasta liczba chorych na COVID-19, a co za tym idzie liczba pacjentów hospitalizowanych. Sytuacja ta zmusza do podejmowania pilnych działań mających na celu zabezpieczenie realizacji świadczeń w podlaskich szpitalach borykających się obecnie z brakami kadrowymi personelu medycznego.

Wojewoda Podlaski zaprasza lekarzy po stażu do pracy w Szpitalu w Bielsku Podlaskim. Osobą do kontaktu jest kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej, tel. 85 74 39 446.