Loading...

Pierwsze Drużynowe Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekarskich w Tenisie Stołowym - 2021-05-19

Zamość, 25 – 27 czerwca 2021 r.

1. Organizatorzy

 • Lubelska Izba Lekarska,
 • AUKS „Trefl” Zamość,
 • Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

2. Cel

 • popularyzacja aktywnego trybu życia wśród lekarzy,
 • popularyzacja tenisa stołowego,
 • integracja środowiska lekarskiego,
 • wyłonienie najlepszej drużyny

3. Miejsce zawodów

 • sala gimnastyczna ZSP nr 3 w Zamościu, ul. Jana Zamoyskiego 62

4. Uczestnictwo

 • zawody będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi zasadami PZTS,
 • warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez każdego uczestnika i pozostawienie w biurze zawodów kwestionariusza sanitarnego, który należy pobrać ze strony PZTS

5. System rozgrywek

 • drużyna składa się z dwu zawodników (płeć dowolna),
 • w meczu rozgrywane są dwie gry pojedyncze i gra podwójna,
 • zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy przez losowanie,
 • w grupach mecze są rozgrywane każdy z każdym,
 • zwycięzcy i drużyna na drugim miejscu awansują do dalszych rozgrywek systemem pucharowym – półfinał i finał,
 • szczegóły systemu rozgrywek zostaną przedstawione po terminie zgłoszeń

6. Zgłoszenia

 • zgłoszenia dokonuje Komisja Sportu Izby Lekarskiej,
 • możliwe są indywidualne zgłoszenia drużyn,
 • zgłoszenie zawiera nazwę drużyny, imiona i nazwiska lekarzy-zawodników, wskazuje kapitana drużyny z podaniem jej/jego adresu mailowego i numeru telefonu,
 • możliwe jest zgłoszenie więcej niż jednej drużyny z każdej OIL,
 • zgłoszenie należy wysłać drogą mailową na adres eskulapzamosc@gmail.com ,
 • termin zgłoszeń upływa w dniu 11 czerwca 2021r.,
 • wpisowe w wysokości 150 PLN od drużyny będzie pobierane przed rozpoczęciem zawodów

7. Zakwaterowanie i wyżywienie

 • zakwaterowanie we własnym zakresie, sugerujemy hotel „Renesans”, w którym możliwe jest uzyskanie zniżki (10%) obowiązującej do dnia 6 czerwca, po podaniu hasła „PINGPONG”
 • wyżywienie we własnym zakresie

8. Nagrody

 • przewidziane są medale i dyplomy dla pierwszych trzech drużyn

9. Organizatorzy

 • Jacek Droździel,
 • Andrzej Kleinrok,
 • Zbigniew Kosior,
 • Tomasz Szczerbiński,
 • kontakt – Jacek Droździel tel. 607 062 510, mail – eskulapzamosc@gmail.com