Loading...

Pismo Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich do Władz Państwowych - 2021-03-29

Jako  Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich stanowczo żądamy zaprzestania przez władze wprowadzania opinii publicznej w błąd i prób manipulowania faktami. Protestujemy przeciwko obarczaniu samorządu lekarskiego winą za niedobory kadrowe w polskiej ochronie zdrowia i oskarżaniu o obstrukcję w rozpatrywaniu wniosków lekarzy   i lekarzy dentystów spoza UE o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. Okręgowe Izby Lekarskie otrzymały do tej pory 29   takich wniosków, 10 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, 3 negatywnie, pozostałe są w trakcie procedowania (głównie w zakresie ewidentnych braków formalnych i merytorycznych). W żadnym z ww. przypadków izby okręgowe nie zwlekały z podjęciem decyzji.

Jednocześnie w szczycie trzeciej fali epidemii  Ministerstwo Zdrowia blokuje przed powrotem do pracy blisko 2 tys. lekarzy oczekujących na ustną część egzaminu specjalizacyjnego.