Loading...

Podsumowanie wydarzeń kulturalnych w pierwszej połowie 2022 roku - 2022-06-27

Od początku 2022 roku kalendarz kulturalny Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku obfituje w wiele wydarzeń artystycznych, w tym koncerty oraz liczne wystawy z dziedziny sztuk wizualnych. Już 6 marca – kiedy to jeszcze nie wygasła trwoga przed pandemią i związanymi z nią restrykcjami, a zdążyła nas już zaskoczyć inwazja Rosji na Ukrainę – odbył się uroczysty koncert z wątkami charytatywnymi zatytułowany „Solidarni z Ukrainą”, w trakcie którego wystąpili artyści: Marta Wróblewska – sopran, Aleksandra Pawluczuk – mezzosopran, Paweł Pecuszok – tenor, Przemysław Kummer – bas / baryton, Krzysztof Kiercul  – fortepian, prezentując specyficzny ukraiński repertuar, m. in. z monograficzną polifonią cerkiewną ukraińskiego kompozytora Maksyma Berezowskiego. Można było wówczas również wysłuchać rzadko wykonywanej a dość typowej klasyki znad Dniepra, jak solowe pieśni ukraińskie z ludowym rodowodem w kunsztownym i wyrafinowanym opracowaniu twórcy ukraińskiej opery narodowej – Mykoły Łysenko.

W 2022 r. Komisja Kultury zapoczątkowała cykl wystaw Twórczość Malarska i Fotograficzna Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Przy okazji każdej z tych wystaw Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku wydaje obecnie katalogi w formie książkowej, zawierające życiorys i opis dorobku artysty, teksty kuratorskie, a także pełną reprodukcję prac danego lekarza. Kuratorami wszystkich dotychczasowych wystaw byli Paweł Pecuszok, Anna Jakubowska, Jerzy Konstantynowicz i Barbara Rainko. Miło nam poinformować, iż na stronie internetowej Izby, utworzona została specjalna zakładka, gdzie będziemy publikować katalogi wydawane pod patronatem Komisji.

Tak oto 12 marca odbył się wernisaż i wystawa prac malarskich i rzeźb dr Wacława Sławomira Piotra Bodnara. Tradycja i patriotyzm – oto dwie muzy, które ochraniają mój dom” – zwykł mawiać artysta. „Doktor Wacław Bodnar przywołuje w malarstwie najlepsze tradycje sztuki portretowania mające korzenie w szlacheckiej twórczości sarmackiej, poprzez nurty młodopol­skie i modernistyczne, reminiscencje obrazów przełomu XIX i XX wieku (tworząc asocjacje z Jackiem Malczewskim, Ludomirem Sleńdzińskim czy też stylem malarzy żydowskich ówczesnej Polski)” [cyt.: wstęp do katalogu wystawy 2022]. W trakcie wernisażu przybyli goście mogli osobiście poznać i mieli niepowtarzalną (jak się potem okazało ostatnią) okazję porozmawiać z ponad 90-letnim wtedy artystą malarzem. Niestety, Doktor W.S.P. Bodnar zmarł dnia 7 czerwca 2022 r. w wieku 91 lat. Jako malarz i rzeźbiarz zostanie z całą pewnością zapamiętany na długo, ponieważ u schyłku swojego bogatego życia był szczególnie i w jakiś wyjątkowy sposób obecny w kulturalnym życiu OIL. Zostaną po nim, jak po wielu świetnych artystach, charakterystyczne obrazy, rzeźby i dobre wspomnienia.

 

 

Dnia 26 marca odbyła się największa dotychczas wystawa malujących lekarzy pod hasłem „Twórczość malarska i fotograficzna lekarzy OIL w Białymstoku” – zapoczątkowana tego dnia sympatycznym i klimatycznym wernisażem. Wydarzenie zostało zrealizowane w trakcie XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy połączonego z kontynuacją uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia Izb Lekarskich. Podczas wernisażu w siedzibie OIL w Turośni Kościelnej swoje różnorodne, wykonane w ciekawych oryginalnych technikach prace malarskie i fotograficzne zaprezentowali zarówno znani już dobrze, uznani i doświadczeni, jak i początkujący acz niezwykle zdolni medycy: Katarzyna Król-Konon – rezydentka radiologii; Białystok, Katarzyna Krauze-Romejko – lekarz rodzinny; Białystok, Krzysztof Kamiński – anestezjolog; Białystok, Piotr Kosiorek – internista, medycyna ratunkowa, medycyna sportowa; Białystok, Tomasz Maciej Maksimowicz – onkolog, radioterapeuta; Białystok, Paweł Kosierkiewicz – anestezjolog; Białystok, Wacław Sławomir Piotr Bodnar – lekarz ogólny; Białystok, Stanisław Sierko – chirurg; Białystok, Tobiasz Kenio – lekarz rodzinny, geriatra; Białystok, Jerzy Konstantynowicz – pediatra; Białystok, Jan Piotr Tomżyński – stomatolog; Zambrów, Justyna Młyńczyk – rezydentka pediatrii; Białystok, Barbara Rainko – laryngolog; Białystok, Anna Bronowicz – internistka; Łomża oraz Jacek Sawicki – psychiatra; Suwałki. Ważny aspekt tej wystawy, upamiętniający wybitny historyczny wkład w rozwój kulturalny środowiska, wynikał z faktu dołączenia do kolekcji prac nieżyjących już lekarzy-malarzy, wspaniałych medyków i świetnych oryginalnych malarzy, m. in.: Konrada Jakubowskiego (1932-2006) radiologa z Suwałk, prof. Jerzego Łebkowskiego (1922-1993) neurochirurga, wieloletniego rektora AMB, Jerzego Puchnarewicza, łomżyńskiego internisty; Piotra Szpakowicza (1930-2001) – neurochirurga zmarłego w USA, doc. Beaty Telejko (1964-2017) – malującej internistki, endokrynologa i diabetologa, Albina Waczyńskiego (1929-2003) – znanego psychiatry i wybitnego akwarelisty z Białegostoku czy Jerzego Rudnickiego (1926-2008) – ortopedy z Łomży. Po zakończonym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym ekspozycja „Twórczość malarska i fotograficzna lekarzy OIL w Białymstoku” została przeniesiona do Galerii Klubu Lekarza OIL w Białymstoku z zamysłem udostępnienia innym chętnym miłośnikom dobrej sztuki.

Warto wspomnieć, że w dniach 29 kwietnia – 29 maja trwała wystawa doktora Stanisława Sierko, nie tylko chirurga, lecz również uznanego malarza, rozpoznawalnego od dawna nie tylko w naszym regionie. Nie była to wprawdzie wystawa organizowana przez Komisję Kultury ORL, jednakże wydarzenie wymaga szczególnego odnotowania ze względu na fakt zorganizowania tej ekspozycji przez renomowaną Galerię Sztuki im. Sleńdzińskich. Wystawa była prezentacją o charakterze przekrojowym, odzwierciedlając przemianę artystyczną, która przez lata dokonywała się w stylu, formie i treściach obrazów dr Stanisława Sierko w trakcie kilku dekad tworzenia. Co ciekawe, ekspozycja ta była pewnym świętem artystycznym i rodzinnym zarazem, gdyż Galeria zaoferowała przestrzeń dwojgu artystom: obrazom znanego chirurga towarzyszyło bowiem kilka pokaźnych i czarujących dzieł jego córki – wybitnej współczesnej malarki Joanny Sierko-Filipkowskiej.

 

Dnia 5 maja – dzięki uprzejmości i pomocy Haliny Waczyńskiej, wdowy po zmarłym, odbyła się obszerna wystawa prac doktora Albina Waczyńśkiego zatytułowana „Krajobraz z duszą”. Doktor Waczyński (1929-2003) urodzony w Choroszczy, mieszkał w Białymstoku i był z nim związany zawodowo i artystycznie, był znanym lekarzem psychiatrą pracującym przez szereg lat w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, ale warto zaznaczyć, iż był również nauczycielem rysunku. Dzięki akwarelom i szkicom Waczyńskiego zachowały się fragmenty nieuchronnie zanikającego otoczenia z niezwykłym klimatem miejsc i szczegółami architektonicznymi. W akwarelach tego artysty daje się odczuć swobodę i lekkość w operowaniu warsztatem, kolorem i światłem oraz nienaganną technikę. Twórczość Albina Waczyńskiego stanowi świadectwo nieodległych, ale znikających już klimatów miasta i okolic, tworząc pewną wizualną kronikę epoki. Wystawa uroczych oryginalnych akwarel tego artysty, obecność jego małżonki oraz liczna frekwencja – razem wzięte stworzyły niepowtarzalny i sentymentalny klimat spotkania w OIL.

W terminie 13-14 maja w trakcie   XXIV Krajowego Zjazdu Lekarzy Rodzinnych odbyła się towarzysząca wystawa prac dr Katarzyny Krauze-Romejko, która nie od dzisiaj przecież obecna jest w środowisku artystów-medyków. Znane są dość powszechnie jej bajkowe, inspirujące wyobraźnię obrazy, przy czym należy przypomnieć, że malarka tworzy głównie farbami akrylowymi na płótnie, pokazując światu swoje anioły i surrealistyczne miasteczka pełne niezliczonych detali.

 

W dniu 26 maja odbył się wernisaż i wystawa doktora Piotra Kosiorka. Artysta ten, ponad 20 lat od namalowania ostatniego swojego obrazu olejnego, postanowił teraz powrócić do malarstwa. Sam nie ukrywa, że przyczyną i inspiracją były wernisaż i poprzednia wystawa malarstwa lekarzy jesienią 2021 r. W trakcie tej majowej wystawy dr Piotr Kosiorek podejmuje nowy ciekawy temat, będący dla niego wyzwaniem, rozpoczyna bowiem tworzyć swoje obrazy techniką cyfrową, graficznym pędzlem na komputerze, zaś kopiowanie realistycznie przedstawionych figur z obrazów Rembrandta zamienia na tworzenie nowych tematów. W ten sposób zdecydował się odkryć ukryte piękno kobiecego ciała! Warto podkreślić, że wystawa złożona była z cykli poruszających i pełnych emocji obrazów przedstawiających m. in. samobadanie piersi czy też różne stadia choroby nowotworowej. Wystawie towarzyszył ciekawy i cenny wykład o charakterze edukacyjnym i promującym zdrowie, zaprezentowany przez dr n. med. Bogumiłę Czartoryską-Arłukowicz „Profilaktyka raka piersi – co każdy lekarz wiedzieć powinien”. Trudno byłoby naprawdę o lepszego prelegenta w tej dziedzinie, niż dr Czartoryska-Arłukowicz, będąca aktualnie koordynatorem merytorycznym Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi Breast Cancer Unit, funkcjonującego w strukturach Białostockiego Centrum Onkologii. Takie właśnie połączenie sztuki z działaniami i akcjami profilaktycznymi oraz promocją zdrowia stanowi nową koncepcję działania Komisji Kultury OIL w bieżącej kadencji. Idee i pomysły są bardzo ambitne, a plan na przyszłość jest wymagający, bowiem wiele jest jeszcze do pokazania i przekazania.

Dnia 29 maja odbyła się XIX Ogólnopolska i zarazem II Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Lekarzy, będąca już w zapowiedziach organizatorów, prezesa dr Pawła Czekalskiego oraz dyrektor Iwony Szelewy, imprezą szczególną. Honorowy patronat objął nowy Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie całego środowiska medycznego. Obecne na wernisażu lokalne radio i telewizja łódzka przeprowadzały wywiady z organizatorami oraz gośćmi, a w tym roku licznie pojawili się nowi malujący autorzy. Zaprezentowano prace profesjonalne, w których dominowały pejzaże, martwe natury, portrety malowane tradycyjnie olejem na płótnie, ale pomiędzy olejami, akrylami i pastelami pokazano nowe ciekawe rozwiązania formalne. Tradycyjnie wernisaż i wystawa miały miejsce w Klubie Lekarza OIL, w XIX-wiecznym neoklasycznym pałacyku projektu Andrei Palladio w centrum Łodzi, stanowiącym dziedzictwo słynnego fabrykanta Ryszarda Geyera. Łódzka OIL ma naprawdę szczęście funkcjonować w tej przepięknej, pełnej sztukaterii i gustu willi odrestaurowanej w 1997 r., nadającej się doskonałe na miejsce wystawy malarskiej lekarzy. Komisarz wystawy dr Małgorzata Majewska-Kawińska przedstawiła jury konkursowe, którego przewodniczącą była znana łódzka malarka Maria Sadowska, reprezentująca Polski Związek Artystów Plastyków okręgu łódzkiego, prof. Leokadia Bartoszko, dziekan Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i ASP w Łodzi oraz dr Daniel Cybula z łódzkiej ASP. Jurorzy mieli duże wyzwanie oceniając kilkadziesiąt lekarskich dzieł. Z Białegostoku i regionu prezentowali swoje prace: Tobiasz Kenio (Paweł Pecuszok) z obrazem „Podlasiak”, Anna Bronowicz (obrazy „Wrzosowa łąka”, Upadłe drzewo”) oraz Piotr Kosiorek prezentujący „Ukryte piękno”, „Rak piersi”. Udział lekarzy naszej OIL w tej – wydaje się najważniejszej ogólnopolskiej wystawie malarskiej środowiska – staje się już naturalną regułą i dobrą ugruntowaną tradycją.

 

13 czerwca odwiedzający Galerię Klubu Lekarza OIL mieli wyjątkową okazję podziwiać fantastyczne, magiczne prace podczas wystawy Dionizego Purty jednego z najwybitniejszych twórców ludowych zajmujących się przez ponad 5 dekad rzeźbą w drewnie. Pokazanie twórczości tego legendarnego, uznanego rzeźbiarza w OIL zostało przyjęte przez Komisję Kultury za swego rodzaju moralny i kulturalny obowiązek. „Jego dzieła i kolekcje – mimo podlaskiego i wiejskiego rodowodu – wykraczają daleko poza ten region w sensie geograficznym i daleko poza skojarzenia z wiejskością w sensie mentalnym i estetycznym. Są znane i cenione przez koneserów art naif w Polsce i zagranicą. Purta jest laureatem prestiżowej ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej (2020). Artystę można zestawiać z innymi przedstawicielami sztuki intuicyjnej, art brut, a nawet z wybitnymi reprezentantami prymitywizmu (z Nikiforem i Ociepką włącznie) (…) Pasja, naturalny talent i wrażliwość, pomysłowość oraz śmiała zabawa z formą i kolorem, oryginalna technika i szczerość – razem wzięte – określają tę twórczość najlepiej. Obecnie jego figurki są obiektem pożądania, stanowią rarytas kolekcjonerski, znajdują się w najważniejszych etnograficznych zbiorach muzealnych w kraju” [cyt. ze wstępu do katalogu wystawy aut. J. Konstantynowicz]. Należy z satysfakcją stwierdzić, że sukcesem tej jednodniowej lecz mocnej i wyrazistej wystawy była osobista obecność wielkiego, wyjątkowo skromnego twórcy w Klubie Lekarza OIL. Dionizy Purta nie odmówił środowisku lekarskiemu, spotkał się, rozmawiał z uczestnikami, udzielał wywiadów mediom i podzielił się swoim niepowtarzalnym barwnym światem i pogodną estetyką. Trzeba wiedzieć, iż tego rodzaju okazje należą do niezwykle rzadkich.

 

Dnia 22 czerwca odbyła się wystawa fotografii Tomasza Macieja Maksimowicza, który całe swoje ponad 30-letnie życie zawodowe związany jest z Białostockim Centrum Onkologii. Przez wiele lat był tam ordynatorem Oddziału Radioterapii II. Ponieważ praca zawodowa jest niezwykle absorbująca, dr T. Maksimowicz sięga właśnie po fotografię. Początkowo zajmowało go pod względem obiektów zdjęciowych najbliższe otoczenie (co dzieje się również obecnie). Od dawna fotografuje przyrodę, pejzaże, ale również architekturę i ludzi, nie tylko w kraju, ale również w egzotycznych odległych rejonach świata. Fotografia jest dla niego wytchnieniem, stanowi receptę na stresy, ale jednocześnie pozwala zatrzymać w kadrze nieustannie zmieniający się interesujący świat. Jego miesięczna wyprawa do Indii i Nepalu w 1996 zaowocowała wydaniem autorskiego albumu fotograficznego „Dotknięcie Himalajów – Tajemnice Indii i Nepalu”. Niedawna wystawa prac fotograficznych tego lekarza w OIL odzwierciedliła pasję, talent, wnikliwość i doskonały warsztat dr Maksimowicza.

 

 

 

Paweł Pecuszok
Przewodniczący Komisji Kultury ORL w Białymstoku