Loading...

Praca dla lekarza – SPZOZ w Siemiatyczach - 2024-06-03

Dyrektor SP ZOZ Siemiatycze PILNIE zatrudni:

  1. lekarza na dyżury w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w POZ SP ZOZ Siemiatycze;
  2. lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w ramach ordynacji dziennej i na dyżury medyczne w Oddziale Internistycznym w SP ZOZ Siemiatycze.

Proszę o kontakt telefoniczny 85 655 23 85 lub 85 655 28 25 lub mailowy: kadry@spzozsiemiatycze.pl