Loading...

Regulamin Newslettera

§ 1

Newsletter Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku jest biuletynem informacyjnym zawierającym informacje o organizowanych wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez samorząd lekarski. przesyłanym do lekarzy i lekarzy dentystów w drodze poczty elektronicznej na adresy e-mailowe dodane do bazy podczas rejestracji.

§ 2

Subskrypcja na newsletter jest bezpłatna i dobrowolna, z możliwością rezygnacji w każdym momencie pod adresem https://oilbialystok.pl/newsletter/wypisanie/

§ 3

Subskrypcja na newsletter uzależniona jest od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym adresu mailowego podanego podczas rejestracji.

§ 4

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 7, 15-082 Białystok.
  • Celem przetwarzania jest dystrybucja Newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody osoby, które dane dotyczą.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: firma świadcząca usługi hostingu, dostawca oprogramowania do dystrybucji newslettera, zewnętrzna obsługa informatyczna, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: iod@neasystem.pl
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie stanowi warunek subskrypcji na newsletter.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji.