Loading...

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe – „Najnowsze rekomendacje w leczeniu nowotworów głowy i szyi” - 2022-04-29

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 2 – 3 czerwca 2022 w Zielonej Górze.

Podczas spotkania poruszona będzie tematyka związana z najnowszymi rekomendacjami w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Wiodącymi tematami będą nowoczesne metody małoinwazyjnego leczenia chirurgicznego nowotworów głosy i szyi, wykorzystanie nowych technologii medycznych, a także nowoczesne algorytmy onkologiczne leczenia skojarzonego oparte na – radioterapii, chemioterapii oraz immunoterapii.

Swoją obecnością zaszczycą nas znakomici wykładowcy polscy i zagraniczni:

 • Mriganka De
 • Mario Fernandez
 • Paweł Golusiński
 • Wojciech Golusiński
 • Izabella Kołakowsk-Kocz
 • Rene Leemans
 • Izabela Łasińska
 • Bogusław Mikaszewski
 • Sławomir Okła
 • Róża Poźniak-Balicka
 • Piotr Skarżyński
 • Mateusz Szewczyk
 • Marek Szwiec
 • Jerzy Tomik
 • Tomasz Zatoński

Do zobaczenia w Zielonej Górze,

Dr hab. n. med. Paweł Golusiński prof.UZ

Kierownik Katedry Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Zielonogórski, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Otwartego Zebrania Naukowo-Szkoleniowego w Zielonej Górze

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

Udział w Sympozjum:

Lekarze w trakcie specjalizacji: 100 PLN   0 PLN BEZPŁATNA REJESTRACJA TYLKO DO 20.05.2022

Specjaliści: 100zł

Rejestracja:

Formularz rejestracyjny prosimy przesyłać na adres: kinga.lunitz@wco.pl

Program naukowy:

Czwartek 2.06

15:00-15:15        Otwarcie  spotkania – Paweł Golusiński

15:15-15:30        Wyzwania stojące przed polskim head and neck w nadchodzących latach. Czy zbliżyliśmy się do Europy? – Wojciech Golusiński

15:30-15:45        Czy Oddział Otolaryngologiczny ma szansę stać się nowoczesnym ośrodkiem leczenia nowotworów głowy i szyi? – Paweł Golusiński

15:45-16:00        Co możemy zaproponować pacjentowi z niedosłuchem i chorobą onkologiczną w obszarze głowy i szyi – Piotr Henryk Skarżyński

16:00-16:15        Ocena kliniczna pacjentów z nowotworem o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (cancer of unknown primary, CUP) –  Tomasz Zatoński

16:30-17:00        WARSZTAT – Transoral Endoscopic Ultrasonic Surgery for head and neck cancer – Mario Fernandez

17:00-17:30        WARSZTAT – Endoscopic laser surgery for laryngeal cancer – Mriganka De

 

Piątek 3.06

9:00-9:20             Inside out anatomy – the key for the transoral surgery – Mario Fernandez

9:20- 9:40            Current Management of the Occult Primary: The Role of Transoral Robotic Surgery – René Leemans

9:40-9:55             Doświadczenia własne Chirurgia Robotowa – Wojciech Golusiński

9:55-10:15           Alternative for da Vinci system in HNSCC Transoral Surgery – Mario Fernandez

10:15-10:35        Robotic surgery for oropharyngeal cancer – Mriganka De

10:35-10:50        Zieleń indocyjaninowa jako nowe narzędzie  w chirurgii nowotworów głowy i szyi – Paweł  Golusiński

10:50-11:20        Przerwa kawowa

11:20-11:40        Principles and limitations of Salvage Surgery – René Leemans

11:40-12:00        Follow-up and post treatment care in patients after transoral laser surgery – Mriganka De

12:00-12:15        Radioterapia nowotworów gardła środkowego w dobie TORS – Róża Poźniak-Balicka

12:15-12:30        Immunoterapia w nowotworach głowy i szyi – Marek Szwiec

12:30-12:45        Chirurgia 3D jako użyteczne narzędzie w nowotworach głowy i szyi – Mateusz Szewczyk

12:45-13:00        Zasady diagnostyki i leczenia guzów ślinianki przyusznej – Bogusław Mikaszewski

13:00-13:15        Zastosowanie egzoskopu w chirurgii oczodołu – Jerzy Tomik

13:15-14:15        Lunch

14:15-14:30        Endoskopowa chirurgia laserowa w leczeniu średnio zaawansowanych i zaawansowanych guzów krtani –Sławomir Okła

14:30-14:45        Żywienie chorych z nowotworami głowy i szyi – Izabella Kołakowska – Kocz

14:45-15:00        Wybór sekwencji terapii u pacjentów z chorobą przerzutową nowotworów głowy i szyi – Izabela Łasińska

15:00-15:15        AUDICA

15:15-16:30        Prezentacja przypadków

16:30                   Zakończenie

Komitet Organizacyjny:

Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel.: (+48 61) 885 09 29

www.glowaiszyja.pl

Pdf icon – program naukowy

 

– formularz rejestracyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail daneosobowe@wco.pl Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia przesłanej korespondencji oraz przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Z uwagi na konieczność wypełnienia celu przetwarzania, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.