Loading...

Telefoniczna infolinia dot. SARS-CoV-2 – propozycje tematów - 2020-06-17

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w związku z pismem w sprawie telefonicznej infolinii wspierającej profesjonalistów medycznych ws. SARS-CoV-2, jakie wpłynęło do mnie od Prezesa NFZ (w załączeniu), zwracam się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią oraz przekazanie swoich propozycji tematów/problemów, które powinny znaleźć się wśród zagadnień infolinii. Propozycje proszę przesyłać na adres e-mail: prezes@hipokrates.org

Wskazane przez nas lekarzy i lekarzy dentystów tematy – jak zapewnia Prezes NFZ – wzbogacą obecnie funkcjonującą infolinię oraz pozwolą na dostosowanie jej do obecnych potrzeb środowiska medycznego.

Numer infolinii: 800 090 600 w godz. 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja