Loading...

Uprawnienia lekarza - 2024-05-24

Małgorzata Maria Topolska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku.

Autorka cyklu felietonistycznego Z kącika Rzecznika…

Czy mamy większe prawa do świadczeń medycznych…

Rzecznik miał pisać o toczących się sprawach w zakresie postępowania, a teraz raptem nabrał ochoty na felietonik z innej bajki, chociaż związany z zapisami KEL.

Art. 52 pkt 1 – „Lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek. Szczególny szacunek i względy należą się lekarzom seniorom, a zwłaszcza byłym nauczycielom”.

Podczas obrad Rady Lekarskiej, w której OROZ uczestniczy jako gość, padła propozycja, żeby Izba Lekarska opracowała i wprowadziła „Kartę Lekarza,” która miałaby upoważniać do pewnych świadczeń, ulg, przywilejów itp. Okazało się, że propozycja nie jest nowa i pojawiła się już w poprzednich kadencjach. Taka karta została opracowana, wystawiono nawet kilka egzemplarzy dla zainteresowanych osób, ale ponieważ niewiele, żeby nie powiedzieć, że nic, z jej posiadania nie wynikało, zrezygnowano z szerszego wdrażania.

Burzliwa dyskusja dotyczyła głównie tematu braku uprawnień lekarzy do świadczeń medycznych poza kolejnością, koniecznością oczekiwania lekarza wraz z innymi pacjentami w wielogodzinnych kolejkach do poradni czy w SOR. Trudno było wytłumaczyć starszym wiekowo kolegom, że na skierowaniu nie ma adnotacji, że pacjentem jest lekarz, a czasy, kiedy pracownicy tzw. służby zdrowia mieli wiele przywilejów, z darmowymi receptami włącznie, minęły bezpowrotnie i trzeba się z tym pogodzić. PS. Służba zdrowia-określenie z czasów zamierzchłych-służba może być zdrowiu, tak jak służba Ojczyźnie.

Art. 47c ust. 1 pkt 1–14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa katalog pacjentów, którzy mają prawo do skorzystania ze świadczeń poza kolejnością. Są to między innymi: kobiety w ciąży; osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu; inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci; działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych; i inni – pełna lista w linku.

I nie ma tu lekarzy czy innych pracowników ochrony zdrowia. Oczekiwanie takich przywilejów jest życzeniowe i nierealne. Stwierdzenia, że Karta Lekarza zlikwidowałaby „niegrzeczność” młodych lekarzy, którzy to każą seniorom czekać w kolejce, nie mają przełożenia na przepisy. Zasadą ustawową jest, że świadczeń udziela się według kolejności zgłoszenia, a pacjenta umieszcza się na liście oczekujących (art. 20 ust. 1 i 2).

Trudno było również wytłumaczyć, że w prawidłowo funkcjonującej poradni ma się wyznaczoną godzinę porady np. 11.45 i nie ma wtedy powodu, aby od 8.00 oczekiwać pod poradnią i pilnować kolejki. Z drugiej strony, lekarz, który w takiej poradni przyjmuje, nie musi telepatycznie wyczuwać oczekującego w kolejce starszego kolegi po fachu, który to zakłada, że powinien być znany wszystkim młodszym od niego kolegom, tylko pracuje zgodnie z grafikiem.

A może warto apelować do przełożonych placówek, szczególnie przyszpitalnych, aby wizyty były wyznaczane na konkretną godzinę, tak jak jest w większości poradni. Zgodnie z art. 53 pkt 3 KEL – „Lekarze pełniący funkcje kierownicze są zobowiązani do szczególnej dbałości o dobro chorego oraz o warunki pracy i rozwoju zawodowego podległych im osób”. Chociaż tak sobie myślę 😉, że niezapisywanie pacjentów na konkretną godzinę w poradniach przyszpitalnych jest związane z prośbą właściciela parkingu zapchanego autami od rana do godzin popołudniowych – dłużej parkujesz, więcej płacisz.

Był też głos rozsądku, wskazujący, że posiadanie takiej karty umożliwia wylegitymowanie się nią podczas udzielania pomocy w stanach nagłych np. za granicą, w samolocie, itp. Obecnie trwają prace nad elektronicznym prawem wykonywana zawodu dostępnym w systemie mObywatel, co rozwiąże część problemów. Projektowane rozporządzenie z 15.03.2024 r. określa wzory dokumentów PWZL i PWZLD udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel. Będą one zawierały dane pochodzące z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

I w aspekcie wylegitymowania się, problem będzie rozwiązany, acz na kolejność przyjęć to nie wpłynie. Mam nadzieję, że jeśli przepisy wejdą w życie zostaną niezwłocznie przekazane do wiadomości wszystkich lekarzy.