Loading...

Wernisaż wystawy „BRZASK” Beaty Telejko w dniu 27 kwietnia 2023 - 2023-04-18

Cykl Twórczość malarska lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

Komisja Kultury ORL w Białymstoku zaprasza na wystawę fotografii „BRZASK” Beaty Telejko.

„Pasjonowała się sztukami pięknymi. W nich się spełniała nie tylko jako twórca, ale przede wszystkim jako człowiek poszukujący piękna i przestrzeni dla własnej wypowiedzi. Narracje Jej fotografii cechuje oryginalny i tylko Jej właściwy nurt, powołujący ideę w kadrze: rozlewiska, strugi, bagna, meandry określają rozterki, podążanie ku nieznanemu, fascynację, zmaganie się, trwanie, podziw… Inne emocje: kontemplacja, radość, uśmiech wywołują łany kaczeńców, pogubione zawilce, czy zawieszone wśród wczesnych mgieł wrzosy. Samotna, dzika grusza wśród zbiegających się na burzę chmur kojarzy się z tajemnicą, niepowtarzalnością, dyskrecją. Szpalery bzów, rosochata jabłoń rajska, zagubiona kładka, omszały krucyfiks na rozstajach – tworzą tło, a może są pretekstem duchowych przeżyć i inspiracji… Schowany dworek wśród turosieńskich łozowisk; czerwieniejąca bardziej o brzasku Fara i obok majestatyczny kontrapunkt – pałac Branickich za zwierciadłem fosy; cudna Cudowna Studzieniczna od strony pomarszczonego jeziora; stara czeremcha pochylona nad stawem w Krasnem; Planty w każdym planie… i urocza rodzinka jeży – to tylko kilka motywów z przepastnego katalogu Autorki świadomej, konsekwentnej, której sztuka budzi podziw i przywołuje, jak zwykle, wielobarwne refleksje, ciekawość, skupienie i zachwyt.” [Elżbieta Kozłowska-Świątkowska]

Kuratorzy wystawy:

Paweł Pecuszok, Jerzy Konstantynowicz

Wernisaż odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) godz. 19:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, ul. Świętojańska 7.

Beata Telejko (ur. 30.01.1964 – zm. 28.10.2017) była lekarzem internistą, endokrynologiem, diabetologiem, osobą wszechstronnie utalentowaną, ze zdolnościami literackimi, językowymi i talentem plastycznym. Największą jej pasją był rysunek, zaś ulubionym tematem były zwierzęta (konie) przyroda, elementy świata roślinnego i kwiaty. Dyplom lekarza z wyróżnieniem uzyskała w Akademii Medycznej w Białymstoku w 1988r. Pracowała z zaangażowaniem, osiągając kolejne stopnie kariery akademickiej, specjalizacje i awanse w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego. Z wyróżnieniem zdawała kolejne stopnie specjalizacji: I stopień z chorób wewnętrznych (1991), II stopień (1994), specjalizację z endokrynologii (1998) oraz z diabetologii (2004). W 1991 r. obroniła pracę doktorską, a stopień doktora habilitowanego n. med. uzyskała w 2003 r. Główne zainteresowania naukowe dotyczyły patogenezy cukrzycy ciężarnych, powikłań kardiologicznych u chorych z cukrzycą typu 2 oraz zaburzeń funkcji płytek krwi w cukrzycy. Była ważną i cenioną postacią życia środowiska akademickiego i lekarskiego. Za badania te była wielokrotnie nagradzana przez Ministra Zdrowia i JM Rektora UMB. Swoje dokonania przedstawiała na licznych zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych Jej dorobek naukowy obejmuje 195 pozycji, do których należą prace oryginalne, kazuistyczne i poglądowe opublikowane w większości w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz komunikaty zjazdowe, podręczniki. Należała do towarzystw naukowych endokrynologicznych i diabetologicznych w tym do European Association for the Study of Diabetes.