Loading...

Weto dla ustawy o jakości - 2023-04-06

Naczelna Izba Lekarska, będąc członkiem Porozumienia Organizacji Lekarskich, zachęca do podpisywania petycji do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Projekt ustawy o jakości będzie najprawdopodobniej rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP 12-14 kwietnia br. i możliwe, że zostanie przyjęty, mimo uchwały Senatu o jego odrzuceniu i ciągłego sprzeciwu środowiska medycznego.

Samorząd lekarski od początku procedowania projektu zwraca uwagę, że jego zapisy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta. Mimo wielokrotnych prób podjęcia dialogu i współpracy przy ustawie, propozycje środowiska lekarskiego były tylko ignorowane. Dlatego Porozumienie Organizacji Lekarskich kieruje petycję do Prezydenta RP o weto dla niezgodnej z oczekiwaniami medyków ustawy.

– Nie ma wsparcia ze strony decydentów. Tworzą prawo, ale nie zastanawiają się nad jego konsekwencjami, przerzucając odpowiedzialność na tych, których to prawo dotyczy, na nas, lekarzy. Musimy jeszcze raz spróbować zatrzymać ten szkodliwy dla naszych pacjentów i naszej pracy dokument. Ta ustawa jest wydmuszką, nie podniesie jakości w systemie, a tylko nasili zjawisko medycyny asekuracyjnej. Wierzę, że Prezydentowi RP jest bliskie dobro i zdrowie obywateli naszego kraju, dlatego jeśli trafi do niego projekt o tzw. jakości, zawetuje go – podkreśla Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska