Loading...

Wsparcie dla lekarzy z Ukrainy - 2022-02-28

Kontakt dla potrzebujących pomocy i chętnych do jej udzielania

Lekarze i Lekarze Dentyści pochodzący z Ukrainy i będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, oraz członkowie ich rodzin – uchodźcy z terenów objętych wojną, którzy w związku z sytuacją na Ukrainie potrzebują pomocy (np. materialnej, prawnej, psychologicznej) mogą zgłaszać się do naszej Izby.

W tym celu uruchomiliśmy specjalną skrzynkę mailową, na którą należy kierować wiadomości zawierające dane kontaktowe i zakres potrzeb. Wiedząc jakiego rodzaju problemów dotyczą prośby, będziemy mogli próbować zorganizować adekwatne formy pomocy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Zapraszamy członków OIL do włączenia się w akcję wsparcia. Prosimy o zgłaszanie na podany powyżej adres email oferowanych form pomocy.

Pomoc prawna

Informujemy również o możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej dotyczącej procedury sprowadzenia swoich rodzin do Polski, a także pomoc prawną z zakresu prawa polskiego oraz prawa europejskiego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach 24h Opieki Prawnej Lex Secure, tel. 501‑538‑539.

Darowizny

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą to również uczynić poprzez wpłatę darowizny na konto Fundacji – dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy

Henryk Grzesiak

Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku